โชคดีมีชัย
www.chokdeemeechai.com

โทร. 061-414-7888, 089-355-4666 ไลน์ @cdmc
Carrier แอร์แคเรียร์
ราคาแอร์ 4 ทิศทาง เบอร์ 5

38TGF0131A1 / 40TGF0131UP​13,300​13.46
#5 220V ROTARY   24,000 บาท

38TGF0181A1 / 40TGF0181UP​18,700​12.94
#5 220V ROTARY   26,700 บาท

38TGF0241A1 / 40TGF0241UP​24,200​12.86
#5 220V ROTARY   29,400 บาท

38TGF0301A1 / 40TGF0301UP​30,000​12.46
#5 220V ROTARY   40,500 บาท

38TGF0361A1 / 40TGF0361UP​36,100​12.43
#5 220V ROTARY   44,600 บาท

38TGF0361A3 / 40TGF0361UP​36,100​12.43
#5 380V ROTARY   45,200 บาท

38TGF0401A1 / 40TGF0401UP​40,200​12.40
#5 220V SCROLL   47,900 บาท

38TGF0401A3 / 40TGF0401UP​40,200​12.40
#5 380V SCROLL   48,700 บาท

38TGF0481A3 / 40TGF0481UP​53,200​9.50
STD 380V  ROTARY   50,000 บาท

38TGF0601A3 / 40TGF0601UP​60,000​10.86
STD 380V ROTARY   56,700 บาท
ราคาแอร์ 4 ทิศทาง อินเวอร์เตอร์

38TGV0131A1 / 40TGV0131UP​13,300​26.00​#5
220V ROTARY  33,800 บาท

38TGV0181A1 / 40TGV0181UP​18,100​24.10​#5
220V ROTARY  35,900 บาท

38TGV0241A1 / 40TGV0241UP​24,200​19.00​#5
220V ROTARY   41,200 บาท

38TGV0251A1 / 40TGV0251UP​25,200​22.72​#5
220V ROTARY   46,600 บาท

38TGV0301A1 / 40TGV0301UP​30,000​20.85​#5
220V ROTARY   50,800 บาท

38TGV0361A1 / 40TGV0361UP​36,100​20.00​#5
220V ROTARY   54,300 บาท

38TGV0361A3 / 40TGV0361UP​36,100​20.00​#5
380V ROTARY   54,300 บาท

38TGV0391A3 / 40TGV0391UP​38,500​21.50​#5
380V ROTARY   58,400 บาท

38TGV0401A1 / 40TGV0401UP​40,200​20.30​#5
220V ROTARY   59,100 บาท

38TGV0401A3 / 40TGV0401UP​40,200​20.30​#5
380V ROTARY   59,100 บาท

38TGV0481A3 / 40TGV0481UP​48,000​17.33​STD
380V ROTARY   63,800 บาท

38TGV0601A3 / 40TGV0601UP​60,700​17.50​STD
380V ROTARY   71,700 บาท
ราคาแอร์แขวน เบอร์ 5 น้ำยา R32

38TGF0131A1 / 42TGF0131CP 13,300 13.46 #5 
220V ROTARY 21,400 บาท
38TGF0181A1 / 42TGF0181CP 18,700 12.94 #5 
220V ROTARY 24,200 บาท
38TGF0241A1 / 42TGF0241CP 24,200 12.86 #5 
220V ROTARY 26,900 บาท
38TGF0301A1 / 42TGF0301CP 30,000 12.46 #5 
220V ROTARY 34,800 บาท
38TGF0361A1 / 42TGF0361CP 36,100 12.43 #5 
220V ROTARY 38,400 บาท
38TGF0361A3 / 42TGF0361CP 36,100 12.43 #5 
380V ROTARY 39,000 บาท
38TGF0401A1 / 42TGF0401CP 40,200 12.40 #5 
220V SCROLL 42,500 บาท
38TGF0401A3 / 42TGF0401CP 40,200 12.40 #5 
380V SCROLL 43,300 บาท
38TGF0481A3 / 42TGF0481CP 53,200 9.50 STD 
380V ROTARY 43,900 บาท
38TGF0601A3 / 42TGF0601CP 60,000 10.86 STD 
380V ROTARY 50,300 บาท
ราคาแอร์แขวน Inverter รีโมทมีสาย หรือไร้สาย

32TGV0131A1/42TGV0131CP 13,300 26,800 บาท

38TGV0181A1/42TGV0181CP 18,100 29,000 บาท

38TGV0241A1/42TGV0241CP 24,200 32,900 บาท

38TGV0251A1/42TGV0251CP 25,200 40,600 บาท

38TGV0301A1/42TGV0301CP 30,000 44,400 บาท

38TGV0361A1/42TGV0361CP 36,100 46,800 บาท

38TGV0361A3/42TGV0361CP 36,100 46,800 บาท

38TGV0391A3/42TGV0391CP 38,500 51,000 บาท

38TGV0401A1/42TGV0401CP 40,200 51,500 บาท

38TGV0401A3/42TGV0401CP 40,200 51,500 บาท

38TGV0481A3/42TGV0481CP 48,000 54,900 บาท

38TGV0601A3/42TGV0601CP 60,700 62,300 บาท

โทร 061-414-7888, 089-355-4666 ไลน์ไอดี @cdmc

บริษัท โชคดีมีชัยเซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 5 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก1
คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Email: [email protected]
Tel: 061-414-7888, 089-355-4666
Line id: @cdmc

  tel: 061-414-7888   Chat Line